logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
นางปรีดา ทวีวงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน
 
 

นายเกษมภูมิ วีรสมัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2562
 
 
 
 
นายธำรงค์ ทองตัน
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2559
 
 
นายธำรงค์ ทองตัน
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550
 
 
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551
14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1706 ครั้ง