logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ และผลการดำเนินการตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวประชุมผู้ตรวจ.pdf 976 KB 25
11 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้า...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • กิจกรรมกรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนแก...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต สานพลังช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ได้ผลกร...
  15 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง