logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.14

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต  พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์  คงสะอาด  ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล และ นางสาววไลพรรณ  ไกรวงค์  ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.14 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่กรมธนารักษ์กำหนด ต่อไป

2 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่นที่ 24 มกราคม 2566 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้...
  เมื่อวันที่นที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย...
  25 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับ...
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับนายอภิณพ วัฒโน เจ้าห...
  25 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และ นา...
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และ นางสาววไลพรรณ ไกรวงศ์ ...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง