logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565 และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้ถ่ายทอดแนวนโยบายของกรมธนารักษ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

อัลบั้มภาพ

15 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล ร่วมประชุมกับศูนย์ดำรงธรร...
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อม...
  28 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ร...
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดิศัก...
  27 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • นางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนั...
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมด้วย นายยศวริศ ...
  25 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง