logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความชวยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ 242 KB 20
1 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ " ครั้งที่ 7 ในวั...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ " ครั้งที่ 6 ในวั...
  13 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ขอเชิญร่วมงาน "โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ " ครั้งที่ 5 วัน...
  11 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง