logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564
การผ่อนชำระค่าเช่าค้าง โดยเว้นค่าปรับ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
แหล่งรวมโปรโมชั่นที่ดีที่สุด ทุกช่วงเวลาของภูเก็ต
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต