logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  2 October 2558
 • สิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป
  2 October 2558
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐบนที่ดินอื่น
  2 October 2558
 • ทะเบียนอุตสาหกรรม
  2 October 2558
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  2 October 2558
 • ทะเบียนทั่วไป
  2 October 2558
 • ที่ราชพัสดุทุกประเภท
  2 October 2558
 • เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  2 October 2558
 • ข้อมูลการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  30 September 2558
 • ข้อมูลการจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ
  30 September 2558
 • ข้อมูลการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  30 September 2558
 • ข้อมูลการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  30 September 2558
 • รวมข้อมูลการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุทุกประเภท
  30 September 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2559
  10 November 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2558
  2 October 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2554
  6 February 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555
  6 February 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2556
  6 February 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2557
  6 February 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2558
  8 October 2558
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2557
  17 September 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2556
  11 November 2556
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2555
  10 November 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก
  2 October 2558
 • ข้อมูลพิสูจน์สิทธิฯ
  2 October 2558