logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการปลูกสร้างอาคารและท่าเทียบเรือยกกรรมสิทธ์ให้กระทรวงการคลัง
  2 October 2558
 • โครงการประมูลสิทธิการพัฒนาและบริหารจัดการท่าเรืออ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตของกรมประมง
  2 October 2558
 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ ประจำเดือน กันยายน
  9 September 2559
 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ ประจำเดือน สิงหาคม
  9 August 2559
 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ ประจำเดือน มิถุนายน
  4 August 2559