logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

Phuket Port

  • การประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินการท่าเรือภูเก็ต
    11 July 2559