logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

contact us

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 เลขที่ 23 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • Phone : 0 7621 2111
  Fax : 0 7622 3792
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data